Productieproces

Vooraleer de aangekomen tarwe in de stortput wordt gestort, gebeurt er nog een uitvoerige controle. Bij de minste afwijking wordt de tarwe geweigerd.

Na het storten en na een voorreiniging loopt de partij over een magneet en komt ze in één van de ontvangstsilo's terecht. De partijen worden per leverancier afzonderlijk gehouden om de traceerbaarheid te kunnen garanderen. Na twee à drie ladingen van dezelfde leverancier wordt de tarwe dan gemengd in een van de grotere wachtsilo's.

Als voorbereiding op het malen wordt de tarwe in dosissen gemengd vanuit de wachtsilo's en verder gereinigd totdat er geen onzuiverheden meer in aanwezig zijn:

  • Een separator (zeefreiniging) verwijdert de kleine graantjes, fijne zaadjes en stukjes stro;
  • Een ontstener verwijdert alle steentjes, ook deze die een tarwekorrel groot zijn;
  • In de décortiquese (ontpunter) worden de laatste kafjes en de baard van de korrels verwijderd;
  • De graanborstel borstelt het laatste kaf en stof van de tarwe;
  • Een magneet zorgt er ten slotte voor dat er geen ijzerdeeltjes in de molen terecht komen.

Het eigenlijke maalproces bestaat uit twee grote delen: het maalproces en het zeefproces:

  • Het maalproces bestaat uit 12 maaldoorgangen d.m.v. cilinders (5 brekers en 7 gladwalsen) waarbij de tarwe steeds fijner gemalen wordt.
  • In het zeefproces worden de nog te malen producten gescheiden van de reeds gemalen producten d.m.v. een planzifter (toestel vol zeven).

De eindproducten van het maalproces zijn in dalende volgorde bloem, zemelen, kortmeel, kriel en tarwekiemen.

Het transport van de maalproducten gebeurt "pneumatisch" (met lucht).

Een veiligheidszeef zorgt ten slotte voor een laatste mechanische controle van de bloem, die uiteindelijk in de rijpingssilo's terecht komt, waar ze nog een tweetal weken blijft vooraleer ze wordt afgeleverd.

Om alle kwaliteiten, smaken, geuren en aroma's te behouden, malen we alles op een lager debiet dan de molen aankan. Zo vermijden we dat het zetmeel te fel wordt beschadigd. In onze menginstallatie combineren we overigens alle soorten bruine meel en meergranenmeel, dit zowel voor onze standaardsoorten als voor het meel op maat.

Uiteindelijk leveren we onze producten af in zakken. Grote hoeveelheden kunnen ook in bulk worden afgeleverd.